Repte 4

Aquest projecte consisteix en controlar un robot des de una aplicació.

Per el moment hem começat la base y el diseny de com serà en un futur.

Anuncios

4t dia de repte

Avui canviarem les rodes, ja que no les vam posar del tot bé i es queien, acabarem de calibrar els sensors i provarem si funciona, per poder fer les modificacions. També farem proves esperant que segueixi la linia avui.

W

3r dia de repte

Avui hem canviat els cargols de les rodes, ja que xocaven amb els motors i es surtien. També hem revisat la programació, perquè hi havien petits errors com “;” i “()”, però ja està solucionat, ara només falta provar la programació.

Aqui está el nostre robot definitiu.

Hem calibrar sensors i motors ara ja només fer una vegada

3r dia de repte

Els botons hexagonals funcionen normals, osigui:

Botó apretat = 1

Botó sense apretar = 0

En canvi el botó rectangular funciona el revés:

Botó apretat = 0

Botó sense apretar = 1

Per fer cada botó s’ha de posar:

If(digitalRead(botó)==1){

digitalWrite(LED,HIGH);

delay(500)

digitalWrite(LED,LOW);

delay(500);

}

Botó esquerre = intermitent esquerre

Botó dret = intermitent dret

3 botó = stop